Om Sågtjänst

Vårt uppdrag har varit detsamma sen 1971

ATT SKAPA MARKNADENS BÄSTA INKÖPSVILLKOR FÖR VÅRA ÄGARE!

Sågtjänst är en smidig organisation som består av 6 medarbetare.    Vi finns i Växjö och härifrån bistår vi över 140 trärelaterade industrier i Sverige med leverantörsavtal på material för driften av ägarnas verksamhet.

Vårt mål är att skapa värde genom ökad lönsamhet för våra ägare.

Det är där vår stimulans ligger – att förhandla fram marknadens bästa leverantörsavtal. Avtal som du som ägare drar stor nytta av.

Som ägare hos Sågtjänst får du tillgångar till en mängd förhandlade leverantörsavtal, vårt mål är att våra avtal alltid ska vara marknadens bästa.

Vi jobbar bara med ledande leverantörer för vår bransch där vi kontinuerligt träffar leverantörerna för att utvecka och förbättra avtalen. Det är lätt att underskatta den tiden det tar att hålla sig à jour med alla leverantörer och jämföra villkoren i ett avtal. Vi tar hand om detta och Ni sparar tid.

läs mer om våra tjänster här

Vi är alltid lyhörda till våra ägares behov och tar gärna emot förfrågningar på och nya uppdrag som Ni behöver hjälp med! 

Historik

Initiativet att starta en samlad inköpsorganisation togs redan 1971 av dåvarande sågverksintressenter Södra Regionen AB.

Idén kläcktes av Yngve Berg och Sven Frisk som båda var inköpare på Södra Skogsägarna i Växjö med sågverk, spånskive och skogsavverkningsmaterial som inköpsområde.

De båda herrarna började fundera på att bilda en inköpsorganisation för de privata sågverken. Då det på den tiden fanns många små sågverk såg man en styrka och många fördelar i att gå ihop för att skapa bättre förutsättningar när det kommer till priser och förhandlingar med leverantörer.

Namnförslag på bolaget var bland annat AB Sågincentra, Sågköp AB, Tekniska Inköp AB, Sydsåginköp AB och Sågtjänst AB. Efter lite diskussioner valde man slutligen Sågtjänst I Syd AB.

Från början var Sågtjänst i Syd lokaliserat på Storgatan 30 i centrala Växjö men bara 4 år senare, 1975 byggdes Sågverkens hus. Med hjälp av 37 donatorer, ABSI Finans och dess VD Gustaf Nilsson skapades ett hus som andades skog, trä och sågverksindustri! Ägarnas antal och geografiska utbredning har idag vuxit till att i princip täcka hela Sverige, från Malå i norr till Widtsköfle i söder. 

organisationen

Vårt kontor finns i av vårt dotterbolags egenägda fastighet, Sågverkens Hus i Växjö 

Vi är sågverkens ”inköpsavdelning” 

Sågtjänst i Syd AB ägs av drygt 70 sågverkskoncerner, enskilda sågverk och trärelaterade industrier med verksamhet på 150 platser från Malå i norr till Widtsköfle i söder  

Sågtjänst är en icke vinstdrivande inköpsorganisation där överskottet tillbaka till våra medlemmar. Våra avtal omsätter idag drygt 378 miljoner kronor.

Vi består av endast 6 personer vilket medför en familjär företagskultur och korta beslutsvägar!

Vår styrelse består av engagerade representanter från våra ägare:

Ordförande Göran Swärdh, ATA Timber

Ledamot Jonas Axelsson, VIDA

Ledamot Erik Gyllengahm, Sandåsa Timber

Ledamot Michael Lindholm, Setra

Extern VD Ralf Ekbäck, Sågtjänst I Syd