Om Sågtjänst

Tjänster

Som medlem hos Sågtjänst får du tillgångar till en mängd olika tjänster som vi tillhandahåller, här följer några exempel som vi kan hjälpa Er med:

Vi träffar kontinuerligt våra leverantörer för att utveckla och förbättra våra avtal. Det är lätt att underskatta den tiden det tar att hålla sig à jour med alla leverantörer och jämföra priser. Om vi tar hand om detta sparar Ni många arbetstimmar på ett år. –Det kallar vi sågtjänster med förtjänster!

Det är en stor fördel att kontakta oss vid större investeringar då vi kan ta in offerter från flera olika leverantörer och redovisa de olika alternativen för Er, där presenteras pris, leveranstider och kvalité. Med det underlaget bestämmer Ni själva vilken leverantör Ni vill använda.

Vi utför inköp på Er begäran. Ett samtal eller mail räcker för att lägga över bollen till oss, vi beställer åt Er via den leverantören som har bäst inköpsvillkor. Detta medför en stor administrativ lättnad där Ni slipper lägga tid på att själva leta leverantörer.

Vi jobbar även med icke materiella avtal som utbildningar och lagfrågor, exempel på detta är pannoperatörsutbildningar, skyltronder och försäkringar.

Vi är alltid lyhörda till våra medlemmars behov och tar gärna emot förfrågningar på och nya uppdrag som Ni behöver hjälp med! 

Historik

Initiativet att starta en samlad inköpsorganisation togs redan 1971 av dåvarande sågverksintressenter Södra Regionen AB.

Idén kläcktes av Yngve Berg och Sven Frisk som båda var inköpare på Södra Skogsägarna i Växjö med sågverk, spånskive och skogsavverkningsmaterial som inköpsområde.

De båda herrarna började fundera på att bilda en inköpsorganisation för de privata sågverken. Då det på den tiden fanns många små sågverk såg man en styrka och många fördelar i att gå ihop för att skapa bättre förutsättningar när det kommer till priser och förhandlingar med leverantörer.

Namnförslag på bolaget var bland annat AB Sågincentra, Sågköp AB, Tekniska Inköp AB, Sydsåginköp AB och Sågtjänst AB. Efter lite diskussioner valde man slutligen Sågtjänst I Syd AB.

Från början var Sågtjänst i Syd lokaliserat på Storgatan 30 i centrala Växjö men bara 4 år senare, 1975 byggdes Sågverkens hus. Med hjälp av 37 donatorer, ABSI Finans och dess VD Gustaf Nilsson skapades ett hus som andades skog, trä och sågverksindustri!

organisationen

Vårt kontor finns i  vår egenägda fastighet Sågverkens Hus i Växjö. 

Vi är sågverkens ”inköpsavdelning” 

Sågtjänst i Syd AB ägs av sina medlemsföretag, det innebär att 145 sågverk, hyvlerier och trärelaterade industrier runt om i Sverige har gett oss förtroendet att förhandla fram deras inköpsavtal, av sågverken står våra ägare för ungefär hälften av den sågade svenska råvaran.

Sågtjänst är en icke vinstdrivande inköpsorganisation där överskottet tillbaka till våra medlemmar. Våra avtal omsätter idag drygt 275 miljoner kronor.

Vi består av endast 5 personer vilket medför en familjär företagskultur och korta beslutsvägar!

Vår styrelse består av engagerade representanter från våra medlemsföretag:

Ordförande Göran Swärdh, ATA Timber

Vice Ordförande Sven Lagergren, Kurt Lagergrens Trävaru 

Ledamot Jonas Axelsson, VIDA

Ledamot Erik Gyllengahm, Sandåsa Timber

Ledamot Michael Lindholm, Setra

Ledamot Martin Thuresson, Södra

Ledamot Rolf Johnheim, tidigare VIDA

Suppleant Ulrika Franzén Friman, Bäckebo Sågverk

VD Ralf Ekbäck, Sågtjänst I Syd