leverantörsregister

Våra leverantörer kategoriseras i tre nivåer enligt trafikljusprincipen;

Grönt innebär riktigt slipade och vassa avtal 

Orange betyder att det finns ett ramavtal 

Rött innefattar leverantörer vars sortiment vi kommer åt och där det finns en överenskommelse.

EXKLUSIVT SAMARBETSAVTAL