leverantörsregister

Sågtjänst ska genom sitt arbetssätt minska ägarnas arbetsinsats vid inköpsförfaranden genom att förhandla fram leverantörsavtal med långsiktiga hållbarhetsmål där leverantörens produkter håller den efterfrågade kvalitén, att leveranser sker inom önskad tidsram till marknadens bästa pris. Genom att bedöma och säkerställa att våra leverantörers kvalitet lever upp till våra högt ställda krav kommer vi också kunna möta upp våra ägares förväntningar. 

Exklusiva avtalsleverantörer – GULD 

Målsättningen är att dessa avtal är unika och är marknadens bästa där samarbetet sker så friktionsfritt som möjligt, leverantören är lyhörd för Sågtjänst och ägarnas behov.  

Vi ser att leverantören har en ökad omsättning och tillväxt hos våra ägare och varan skall levereras med rätt kvalité i rätt tid och till marknadens bästa pris. Dessa leverantörer fakturerar ägarna direkt.  

Avtalsleverantörer – SILVER 

Avtalen ska var mycket lönsamma och leverantören jobbar aktivt för att förbättra förutsättningarna för Sågtjänsts ägare. 

I denna kategori finns en faktureringsrutin som går antingen via Sågtjänst eller direkt till ägarna med målet att förenkla administrationen. Leverantörer i kategorin har en ökad tillväxt av marknadsandelar.  

Avtalsleverantörer – BRONS 

Det finns ett avtal mellan bolagen som reglerar samarbetet där leverantören har en godtagbar prisbild och leveranssäkerhet.

I denna kategori finns en faktureringsrutin som går antingen via Sågtjänst eller direkt till ägarna. Leverantören jobbar aktivt för att öka sin marknadsdel bland våra ägare.