Välkommen till en värld med bättre inköpsvillkor!

VÅRT MÅL ÄR ATT SKAPA VÄRDE GENOM ÖKAD LÖNSAMHET FÖR VÅRA ÄGARE

Sågtjänst ska genom sitt arbetssätt minska medlemmarnas arbetsinsats vid inköpsförfarande genom att förhandla fram leverantörsavtal med långsiktiga hållbarhetsmål där leverantörens produkter håller den efterfrågade kvalitén, samt att leveranser sker inom önskad tidsram till marknadens bästa pris