Våra leverantörer kategoriseras i tre nivåer enligt trafikljusprincipen;

Grönt innebär riktigt slipade och vassa avtal, Gult betyder att det finns ett ramavtal med rabatt, rött innefattar leverantörer vars sortiment vi kommer åt och där det finns en överenskommelse.

EXKLUSIVT SAMARBETSAVTAL